Monthly Archives: June 2019

Kattil Mekkathil Devi Temple Kollam

കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ക്ഷേത്രം

Kattil Mekkathil Devi Temple

പന്മയുടെ പടിഞ്ഞറെ അതിർത്തിയിൽ കടലിനും കായലിനും മദ്ധ്യേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി രമണീയവും വശ്യമനോഹരവുമായ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് പൊന്മന. ആദിപരാശക്തിയുടെ സമസ്തഭാവങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും നാഥയായി അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിഞ്ഞ് സർവ്വാഭീഷ്ടവരദയിനിയും സർവ്വവദുരിത നിവാരിണിയും സർവ്വൈശ്വര്യപ്രദായിനിയുമായ ശ്രീ ഭദാ ഭഗവതിവാണരുളുന്നു. കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ദേവിക്ഷേത്രം പൊന്മനയുടെ പടിഞ്ഞാറേയറ്റത്ത് അറബിക്കടലിന്റെ തീരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആർത്തിരമ്പി വരുന്ന കടലിന്റെ ഹുങ്കാര നാദത്തിലും എന്നല്ല താണ്ഡവനൃത്തത്തിൽ തകരാതെ പ്രകൃത്യാതീത ശക്തിയായി അമ്മ മഹാമായ നിത്യവും വരമരുളീടുന്നു.

> ക്ഷേത്ര ഐതീഹ്യം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പൊന്മയുടെ ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ ചരിത്രം മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എ.ഡി 1200 വരെ പൊന്മന ഒരു തുറമുഖ പ്രദേശമായിരുന്നു. ചിരപുരാതനമായിസുവർണ്ണനിറമാർന്ന അംബരചുംബികളായ മൺ കൂനകളാലും ചിന്നക്കാടുകളാൽ നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ താഴ്വാരങ്ങളാലും ഏവരുടെയും മനം മയക്കിയിരുന്നു ഈ പുണ്യ പ്രദേശം. കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ പോലെ വിശാലങ്ങളായ നെൽപ്പാടങ്ങളാലും സമ്പനമായിരുന്നു.

Continue reading

Kattunada Sree Bhadrakali Temple

Kattunada Sree Bhadrakali Temple കാട്ടുനട ശ്രീ ഭദ്രകാളി ദേവി ക്ഷേത്രം

Kattunada Shree Bhadrakali Temple is an ancient temple at Mangalathukonam, in Thiruvananthapuram District. It is situated around half-a-km off the Balaramapuram – Vizhinjam main road.
The temple is spread over an area of 2 acres and the main deity is Goddess Bhadrakali. The annual festival, locally known as ‘Thookka Mahotsav’, held here in the Malayalam month of Meenam (March – April), is a major draw, attended by scores of devotees from far and near. It normally extents to 21 days and ends with the famous Thookkam.

Nearest airport is at Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the closest railway station.

Kattunada Sree Bhadrakali Temple Mangalathukonam
Thiruvananthapuram, Kerala
Phone : +91 471 2405678

Raama Naamam

രാമനാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത

മറ്റെല്ലാ നാമത്തിൽ നിന്ന് രാമ നാമത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു തവണ രാമ എന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ ഭജിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും.

Raama Naamam

ഒന്ന് രാമനെ തന്നെ
രണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ
മൂന്ന് മഹാദേവനെ

വസിഷ്ഠ മഹർഷിയാണ് മൂന്ന് പേരെയും ഒരേ സമയം ഭജിക്കാൻ ഈ സൂത്രം ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണന്നല്ലേ.

ആദ്യം രാമനാമം ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണന്ന് നോക്കാം. 
“ഓം നമോ നാരായണായ ” എന്ന അഷ്ടാക്ഷരി മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രാ.. എന്ന അക്ഷരവും. 
“ഓം നമശിവായ ” എന്ന പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് 
മ എന്ന അക്ഷരവും ചേർത്ത് രാമ എന്ന നാമം ഉണ്ടാക്കിയത്

Continue reading

Pazhavangadi Ganapathy Temple

പഴവങ്ങാടി ഗണേശനെ ഇനി ക്ഷേത്ര കവാടത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നും കൺകുളിർക്കെ കണ്ടുതൊഴാം; നവീകരണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

Pazhavangadi Ganapathy Temple
Pazhavangadi Ganapathy Temple

തിരുവനന്തപുരം: ചിരപുരാതനവും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധവുമായ പഴവങ്ങാടി ഗണേശനെ ഇനി ക്ഷേത്ര കവാടത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നും കൺകുളിർക്കെ കണ്ടുതൊഴാം. ഇതിനായി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ സാധാരണയുള്ള മതിലും മറയും മാറ്റും. പുറത്തുനിന്ന് ദർശനം സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മുന്നിൽ ഇരുമ്പുവേലി മാത്രം ഘടിപ്പിക്കും. പുതുക്കിയ ക്ഷേത്രഘടനയിൽ പുരുഷൻമാർക്ക് ഷർട്ട് ധരിച്ച് ഉള്ളിൽ കയറാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു സൗകര്യം. നവീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും മഹാകുംഭാഭിഷേകവും ജൂലായ് 11ന് രാവിലെ 11.30ന് നടക്കും. തന്ത്രി ദേവനാരായണൻ പോറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂലായ് 5 മുതൽ 16 വരെയാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ. ചുറ്റുമതിലില്ലാതെ തറനിരപ്പ് ഉയർത്തിയാണ് ക്ഷേത്രം പുതുക്കിയത്. ഉപദേവതകളായ ദേവി, ശാസ്‌താവ്, നാഗർ എന്നിവയ്ക്കും പുതിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Continue reading

Hara Hara Mahadeva

ഹര ഹര മഹാദേവാ

പലരും ഹിന്ദുക്കളുടെ ശിവലിംഗം അതുപോലുള്ള പല പ്രതീകങ്ങളുടേയും പൂജയെ പരിഹസിയ്ക്കാറുണ്ട്. ശരിയായ സംസ്കൃത പരിജ്ഞാനവും ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് അവർ ഹിന്ദുക്കളെ അധിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നത്. മൂർഖന്മാരായ അത്തരക്കാർ ഭാഷയെ വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അവർ ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിനോടുള്ള വെറുപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.അതു കൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും ഈ ആരാധനകൾ എന്താണെന്നു വ്യക്തമായും അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർ ഹിന്ദുക്കളെപ്പോലും ആതങ്കവാദികളാക്കുന്നു. സംസ്കൃതം എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും ജനനിയാണ്. അതു കൊണ്ടതിനെ ദേവവാണിയെന്നു പറയുന്നു.

ലിംഗത്തിന്റെ അർത്ഥം സംസ്കൃതത്തിൽ ചിഹ്നം, പ്രതീകം എന്നതാണ്. എന്നാൽ പുരുഷ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് ശിശ്നം എന്നാണ് ഭാഷയിലെ പേര്.

ശിവലിംഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ശിവന്റെ പ്രതീകം എന്നാണ്. പുരുഷലിംഗത്തിന്റെ അർത്ഥം പുരുഷന്റെ പ്രതീകം എന്നാണ്. ഇപ്രകാരം സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീയുടെ പ്രതീകം എന്നാണ്. നപുംസക ലിംഗത്തിന്റെ അർത്ഥം നപുംസകത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്നാണ്.ജനങ്ങൾ പുരുഷലിംഗത്തെ മനുഷ്യന്റെ ജനനേന്ദ്രിയമെന്നു തെറ്റി ധരിക്കുന്നു.. അപ്പോൾ സ്ത്രീയ്ക്കും ലിംഗമുണ്ടാവണം. ശിവലിംഗം എന്താണ്? ശൂന്യം ,ആകാശം, അനന്തം, ബ്രഹ്മാണ്ഡം അതുപോലെ നിരാകാര പരമപുരുഷന്റെ പ്രതീകമായതിനാൽ ഇതിനെ ലിംഗം എന്നു പറയുന്നു. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു ആകാശം സ്വയം ലിംഗമാണ്.ശിവലിംഗം വാതാവരണ സഹിതം കറങ്ങുന്ന ഭൂമി അതുപോലെ മുഴുവൻ അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെയും (കാരണം ബ്രഹ്മാണ്ഡവും ഗതിമാനം ആണ് )ആക്സിസ് (അച്ചുതണ്ട് ) ആണ്. അതിനെ ലിംഗം എന്നു പറയുന്നു ശിവലിംഗത്തിന്റെ അർത്ഥം അനന്തം എന്നുകൂടിയാണ് .അർത്ഥം അതിനു ഒരു അവസാനവും ആദ്യവും ഇല്ലെന്നാണ്.

Continue reading

Neyyattinkara Sree Krishna Swami Temple

Neyyattinkara Sree Krishna Swami Temple

Neyyattinkara Sree Krishna Swamy Temple is a Lord Krishna temple situated at Neyyattinkara, 20 km south of Thiruvananthapuram city, in Kerala. One of the important temples of Lord Krishna, the temple is also of great historic importance as well. The temple enshrines Unnikannan in the form of as the presiding deity.
Neyyattinkara Sree Krishna Swamy Temple is an ancient temple dedicated to Lord Krishna. It is situated at Neyyattinkara, 20 km south of Thiruvananthapuram city, Kerala. The temple is considered as the Guruvayur of Trivandrum city. Neyyattinkara Sree Krishna Swamy Temple is one of the important temples of Lord Krishna and is also of great historic importance as well. King Marthanda Varma of Travancore built the temple in 1755. Lord Krishna is worshipped in this temple in the form of Unnikannan (Baby Krishna). Continue reading